You are here:

HomeINDIGO Biofeedbacksessies
INDIGO Biofeedback Session

Gedurende een INDIGO-sessie draagt de klant pols- en enkelbanden en een hoofdband.

De sensoren/elektrodes ontvangen elektrische impulsen van het lichaam (zonder enige hinder te veroorzaken) en zenden de informatie naar de computersoftware, die als een meettoestel functioneert.

De biofeedbacktherapeut is in staat om de klant uit te leggen voor welke specifieke delen van het lichaam/brein er nood is aan stressreductie en reëducatie, gebaseerd op de informatie die uitgewisseld wordt tussen het biofeedbackapparaat en de software en die getoond wordt op het scherm. Met deze gegevens kan de klant zijn stressreacties beter begrijpen en leren hoe zijn fysiologische reacties beter te controleren.

Omdat het biofeedbackproces volledig niet-invasief en zacht is, laat dit krachtig stressmanagementsysteem de klant toe om te ontspanen en verhoogt het de aangeboren capaciteit van het lichaam om zichzelf te genezen. Het biofeedbackproces helpt het lichaam om zich de toestand van evenwicht en stressloosheid te herinneren. Wanneer het de gezondere patronen van een ontspannen toestand aanleert, gebeurt dit proces van zelfregeneratie dikwijls vanzelf.

Hoeveel sessies zijn er nodig?

In het domein van de fysica is entrainment (synchronisatie) een uitgebreid bestudeerd fenomeen. Twee aparte systemen die op verschillende frequenties werken, nemen een gemeenschappelijke frequentie aan wanneer ze zich in elkaars invloedssfeer bevinden. Het is mogelijk dat het lichaam verscheidene sessies nodig heeft om gezondere patronen aan te leren of “opnieuw te leren”. Sommige mensen reageren heel snel, vooral zij wiens keuze van levenswijze al gericht is op een goede gezondheid.

Anderen hebben meer informatie, training en ondersteuning nodig betreffende voeding, beweging, slaappatronen en/of het vermijden van verslavende substanties, etc. In het algemeen is het zo dat hoe langer een klant bepaalde stresspatronen heeft aangehouden die hem pijn of ziekte bezorgen, hoe meer sessies nodig kunnen zijn om te beginnen met het opnieuw balanceren of trainen van die patronen en reacties.

In het algemeen raden we klanten aan om zich te engageren voor hun gezondheid door te investeren in meerdere sessies om duidelijk resultaten te zien en te voelen. Zo zijn er bijvoorbeeld acht sessies nodig voor de succesvolle rookstopprogramma’s die in ziekenhuizen en privé-praktijken worden gebruikt.

INDIGO Practitioner Listing

Looking for a INDIGO Biofeedback session? Visit INDIGO Practitioner Listing to locate a Certified Biofeedback Specialist in your area.