You are here:

HomeOverzicht biofeedback
Biofeedback Overview

Biofeedback is simpelweg elke techniek die een meting uitvoert op het lichaam en een resultaat toont.

Een weegschaal kan beschouwd worden als een biofeedbackapparaat dat gewicht meet; een thermometer is een biofeedbackapparaat dat de lichaamstemperatuur meet. We kunnen elektrische lichaamsfactoren meten zoals het voltage van de actieve breincellen, de stroom van de hartspiercontracties, het voltage van de spieren en de weerstand voor de elektriciteit die door de huid stroomt.

We kunnen de trillingen meten van deze factoren zoals dat gebeurt bij EE G, ECG, EM G en GSR. De technologische theorieën die ons biofeedback gebracht hebben in de jaren 60, hebben ook geleid tot apparatuur zoals CAT Scan, MRI , TEN S, ultrageluid, en vele andere gesofisticeerde technologieën die in onze gezondheidszorg gebruikt worden.

De informatie die gemeten wordt met een biofeedbackapparaat wordt dan “teruggekoppeld” naar de klant en geeft deze informatie over allerlei fysiologische parameters en stressreacties in zijn lichaam. Dit maakt duidelijk aan de klanten dat het nodig is om hun stressreacties opnieuw aan te leren en het lichaam elektrisch in evenwicht te brengen, wijzigingen aan te brengen in hun leefwijze en te leren om fysiologische reacties te controleren om zo een diepere ontspanning en betere algemene gezondheid te bereiken.

‘Health Canada’s reference’ erkent de therapeutische aspecten en wijst heel duidelijk op het krachtig potentieel van biofeedback door het te omschrijven als “psychotherapeutic measures for nonpharmacologic interventions”.

Hoe werkt Biofeedback?

Biofeedback gebruikt elektrodermale sensoren om de galvanische huidweerstand (Galvanic Skin Resistance – GSR) te meten, die ook bekend staat als de elektrodermale reactie (EDR). GSR meet lichte elektrische impulsen op de huidoppervlakte die veranderen in functie van de vochtigheidsgraad. De vochtigheidsgraad van de huid verandert in functie van het stress- of ontspanningsniveau van het lichaam. Er bestaat een directe relatie tussen de activiteit in het sympathisch zenuwstelsel en emotionele opwinding. GSR is zo gevoelig dat het zelfs de fluctuaties in de emotionele toestand kan meten.

Biofeedbackinstrumenten meten spieractiviteit, huidtemperatuur, elektrodermale activiteit (de activiteit van de zweetklieren), ademhaling, hartslag, hartslagvariatie, bloeddruk, elektrische breinactiviteit en bloeddoorstroming. Er bestaan vele types biofeedback: GSR, EE G, CAT scan, MR I, etc. Deze technologieën zijn in staat om de analoge elektrische signalen van het lichaam op te vangen en deze signalen door middel van complexe algoritmische software te vertalen naar zinvolle informatie, die door een technicus kan ontcijferd worden.

Research toont aan dat biofeedback – al dan niet in combinatie met andere gedragstherapieën – doeltreffend is voor de behandeling van allerlei medische en psychologische aandoeningen. Biofeedback wordt momenteel gebruikt door psychiaters, verpleegsters, psychologen, consulenten, kinesisten, ergotherapeuten en allerlei andere professionals en leken.

In 1987 werd aangetoond dat biofeedback effectief het aantal doktersconsultaties, het medicijngebruik en de lengte en frequentie van ziekenhuisopnames vermindert, de mortaliteit reduceert en de levenskwaliteit verbetert.

Studies door Jonas en Levin tonen aan dat biofeedback een ideale interventie is voor de meeste patiënten die tegenwoordig steeds meer vragen naar:

• Zachtere, minder toxische en minder invasieve eerstelijnsinterventies
• Meer integratieve en alternatieve therapeutische opties
• Meer informatie en keuze bij het maken van de best mogelijke beslissingen voor hun verzorging
• Meer betrokkenheid bij hun behandeling

Vooraanstaande dokters en wetenschappers over biofeedback – in zijn aspect van psycho-educatieve therapie:  “Een van de meest fundamentele en absoluut noodzakelijke strategieën om de lange termijnkosten van de gezondheidszorg te beperken en de gezondheid en de levenskwaliteit te verbeteren bestaat in aangepaste, tijdige, psychologische en educatieve interventies.”www.biofeedbackinternational.com